Guide mäklare - Göteborg

Skogssällskapetlogo

Företagsnamn:Skogssällskapet
Gatuadress: Kilsgatan 4
Postnummer: 404 28
Ort: GÖTEBORG
Telefon: 0771-220044
Hemsida:Skogssällskapet


Presentation: Skogssällskapet

Fastighets­förmedling

Att köpa eller sälja en lantbruksfastighet är för de flesta den största affären man ger sig in på i livet. En transaktion som involverar stora kapital och mängder av möjligheter - men också risker och fällor. Rätt rådgivning och kompetent förmedling är därför av avgörande betydelse.

Våra fastighetsmäklare har den rätta kompetensen med utbildning inom jord och skog. Vi förmedlar fastigheter i hela landet och tillsammans med våra kollegor inom förvaltningen kan vi lyfta fram fastigheternas speciella värden och marknadsföra dem på bästa sätt. Våra förvaltare känner väl till utbud och efterfrågan på sina lokala marknader och vi har även ett brett internationellt kontaktnät av intressenter. I kombination med ekonomisk och juridisk kompetens innebär det att vi tar hand om försäljningsprocessens alla delar med största omsorg.

Råd som räddar

Rätt rådgivning kan rädda miljonbelopp och spara stora problem - både för köpare och säljare av en skogsfastighet. Skatteproblematiken är invecklad men rymmer också stora möjligheter, om du är ute i god tid. Och med kompetent juridiskt bistånd kan du påverka kostnader, intäkter och komplikationer kring frågor som arrenden, intrång, förvärvstillstånd, fastighetsbildning, EU-stöd, inteckningar m m.

När du anlitar Skogssällskapet får du tillgång till alla dessa kompetensområden. Vid försäljning får du också råd och handgripligt bistånd med åtgärder som snabbt höjer värdet på fastigheten. Vår omtyckta tjänst Skogsstyling höjer t ex värdet för hela fastigheten - långt över vad det kostar att utföra åtgärden. Åtgärder som "stylar" fastigheten är t ex att underhålla skogsbilvägar, röja ungskogar, lyfta fram fastighetens vattenspeglar, uppdatera skogsbruksplanen, underhålla rågångar och skapa ordning och reda bland alla avtal.

webbplats Skogssällskapet